Tepelné čerpadlá


Tepelné čerpadlá predstavujú moderný spôsob vykurovania rodinných domov, či komerčných priestorov. Fungujú na princípe získavania energie z vonkajšieho prostredia a jej následné využitie na vykurovanie, alebo ohrev teplej úžitkovej vody. Existujú viaceré typy tepelných čerpadiel poznáme čerpadlá vzduch/voda, zem/voda a voda/voda. Tepelné čerpadlo predstavuje nízkoteplotný zdroj a preto je vhodný predovšetkým pre podlahové kúrenie. Svoje uplatnenie tepelné čerpadlá nájdu v novostavbách, ale aj v starších rekonštruovaných domoch.

Tepelné čerpadlo reguluje teplotu prenášaného tepla. K tepelnému čerpadlu patria tri základné komponenty: vonkajšia jednotka (výparník), vnútorná jednotka(y) (kondenzátor) a chladivo. Chladivo prenáša teplo ako cirkuluje medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami.  
Opäť nájdete v našom portfóliu špičkové produkty od špičkových výrobcov.   • Výparník získava energiu z obnoviteľného zdroja (vzduch, voda, zem alebo solárna energia) vynútením premeny kvapaliny na plyn.
  • Kompresor stlačí plyn, ktorý zvýši svoju teplotu.
  • Kondenzátor potom pri návrate plynu do kvapalného stavu umožňuje preniesť jeho teplo do systému vykurovania.
  • Expanzný ventil znižuje tlak chladiva, čím sa spúšťa nový cyklus procesu vyparovania.

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky