Plynové a elektro kotly


Plynové a elektrické kotly sú dnes najrozšírenejšími zdrojmi vykurovania nie len u nás ale v celej Európe. Vyznačujú sa pomerné nízkymi počiatočnými nákladmi a najmä vysokou účinnosťou kotla. 

Výhody a nevýhody plynových kotlov

Výhody

  • dobrá dostupnosť zemného plynu (Slovensko má druhú najvyššiu dostupnosť plynu spomedzi krajín EÚ)
  • cenová prijateľnosť
  • čistá a komfortná prevádzka
  • šetrnosť k životnému prostrediu
  • neustále sa zvyšujúca kvalita nových kotlov
  • vysoká účinnosť plynových kotlov
  • nepotrebnosť skladového priestoru pre drevo, uhlie, či pelety

Nevýhody

 • drahšie prevádzkové náklady o 40 perc. v porovnaní s kotlom na pelety
 • potreba pravidelných prehliadok kotla
 • v prípade poruchy na kotla riziko úniku zemného plynu
 • spojenie s vysokoteplotným vykurovaním

Výhody a nevýhody elektrických kotlov

Výhody

 • vysoká účinnosť
 • ľahké užívanie
 • žiaden prach
 • nie je potrebné vetrať skladový priestor
 • možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu
 • priama premena elektrickej energie na teplo
 • vysoký prevádzkový komfort
 • šetrný k životnému prostrediu

Nevýhody

 • cena elektrickej energie
 • výkon kotla závisí pri rodinnom dome od počtu a veľkosti vykurovaných miestností
 • potreba priviesť do skladového priestoru dostatočne dimenzované elektrické vedenie

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky