O nás


,,Naším poslaním je ponúkať systémové riešenia, ktoré zabezpečujú komfort a bezpečnosť našich zákazníkov a zároveň byť zodpovedným spoločníkom pre našich partnerov'' 

Vízia a misia

Vďaka vývoju,  najnovším technologickým možnostiam a sebavzdelávaniu chceme byť tým správnym partnerom pre každý projekt, ktorého sme súčasťou. Naším cieľom je tiež vrátiť našim, partnerom a zamestnancom všetko úsilie, čas, investície, energiu a myšlienky, ktoré do našej spoločnosti vložili.

Našou víziou je byť dôveryhodným lídrom v zabezpečovaní technológií do domov a bytov

Naše hodnoty

Našu firemnú kultúru definujú silné hodnoty, ktoré nám pomáhajú pri napĺňaní našej stratégie v súlade s misiou a víziou spoločnosti.

Stanovili sme si hodnoty a správanie, ktoré najlepšie vystihujú to, čo očakávame od našich zamestnancov.

Inovácia

vďaka sebavzdelávaniu a poskytovaniu nových riešení

Kvalita

robiť obyčajné vecí neobyčajne dobre 

Spolupráca

presadzovať diverzitu, profesionalitu a toleranciu vďaka vzájomnej spolupráci na všetkých úrovniach

Výkon

stanovenie si priorít a ich bezodkladná realizácia

Odvaha

schopnosť prejaviť svoj názor, prijať, ale aj dať spätnú väzbu

Integrita

uplatňovať a obhajovať vysoké etické štandardy v každodennej praxi

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť pre nás znamená zohľadňovať sociálne, etické a ekologické hľadiská v našej firemnej kultúre ako aj v každodenných aktivitách a interakciách so všetkými partnermi.

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky