Klimatizácie


Väčšina moderných klimatizácií je vybavená dvomi základnými režimami, ktorými sú vykurovanie a chladenie. Takmer všetky moderné klimatizácie umožňujú automatické prepínanie režimov chladenia a kúrenia. Stačí len aby ste si doma nastavili automatický režim a požadovanú teplotu. Vaša klimatizácia bude následne automaticky podľa potreby ochladzovať alebo ohrievať vzduch v miestnosti .

Ďalšou z výhod je tiež čistenie vzduchu. Prevažná väčšina moderných klimatizačných jednotiek býva vybavených filtrami vzduchu. Vyššie rady klimatizácií bývajú navyše vybavené pokročilými filtračnými systémami, ktoré odstraňujú zo vzduchu pachy, alergény a roztoče. Klimatizácie tým výrazne vylepšujú vzduch vo vašom obydlí a vďaka tomu majú pozitívny vplyv na zdravotný stav osôb ktoré sa v miestnosti vyskytujú.


Stačí nás kontaktovať a my poskytneme

Zameranie a konzultácia Vašich požiadaviek
Projekt a cenová ponuka
Konzultácia a vysvetlenie technických detailov
Objednávka, dodanie a inštalácia
Odladenie a nastavenie systému
Záručný a pozáručný servis

Naši dodávatelia klimatizácií:

Klimatizaciepng

Princíp fungovania klimatizácie:

 Klimatizačné jednotky v režime chladenia fungujú podobne ako chladnička. Vzduch odsávaný z miestnosti za pomoci ventilátora sa ochladzuje vo výparníku, odkiaľ sa vracia späť do miestnosti. Teplo odoberá zo vzduchu pracovná látka – tá pritom mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. Tento proces prebieha v časti zariadenia, ktorá pri delených klímach tvorí vnútornú jednotku. Z výparníka putuje ohriata pracovná látka do kompresora vo vonkajšej jednotke, kde sa pod tlakom opäť premieňa na kvapalinu, a pri tom odovzdáva teplo vonkajšiemu prostrediu. Kompresor zároveň zabezpečuje transport pracovnej látky.

 Pri reverzibilných klímach možno tento proces obrátiť, čím dochádza k ohrievaniu vnútorného vzduchu teplom, ktoré klíma odoberá z vonkajšieho prostredia. V podstate ide o princíp tepelného čerpadla vzduch – vzduch, ktoré využíva vstupnú energiu iba na presunutie tepla z jedného priestoru do druhého. Pritom všeobecne platí, že za jednu kilowatthodinu elektriny určenej na prevádzku čerpadla dostaneme v priemere dve až tri kilowatthodiny energie určenej na vykurovanie.


Máte záujem? Kontaktujte nás

Galéria

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky