Požiarna signalizácia EPS


EPS – Elektrická Požiarna Signalizácia slúži na detekovanie požiaru a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia a pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb.

Požiarne hlásiče rozdeľujeme na konvenčné a adresné podľa potreby typu budovy, ktorá je chránená systémom EPS. V prípade malých objektov ako sú najmä rodinné domy, či malé obchodné prevádzky môže byť požiarne čidlo pripojené k systému PSN a dá na vedomie majiteľovi pomocou SMS správy, že horí.

Pri EPS je opäť možná nadstavba spojená s Evakuačným požiarnym rozhlasom, čím sa zabezpečí jednoduchá a pokojná evakuácia osôb z objektu. EPS môže okrem iného mať za úlohu aj odblokovávať únikové trasy uvoľnením elektro magnetu na dverách, či uvoľneniu turniketov a iných bariér, ktoré by mohli zamedziť plynulej evakuácii osôb.

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky